Guldborg Camping I/S persondatapolitik overfor vores kunder og samarbejdspartnere

Guldborg Camping I/S opbevarer personoplysninger for at kunne opfylde kontraktlige forpligtelser og udøve den service, som forventes i forbindelse med handel med os. Eksempler på personoplysninger, som opbevares og behandles er navn, adresse, telefonnummer, e-mail, oplysninger om kontaktpersoner mv.
 
Generelt
Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.
En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på Guldborg Camping I/Ss hjem-meside. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men giver os ikke information om, hvem du er.
 
Hvilke persondata modtager Guldborg Camping I/S?
Guldborg Camping I/S registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os.
Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalings-oplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik.
Når du færdes på Guldborg Camping I/S hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår. Ønsker du ikke at Guldborg Camping I/S behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.
 
Hvad bruges personoplysningerne til?
Guldborg Camping I/S behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor dig som kontraktpart. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi på e-mail sende dig nyhedsbreve. Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.
 
Hvem videregiver Guldborg Camping I/S personoplysninger til?
De personoplysninger, du afgiver til Guldborg Camping I/S som led i en kontrakt, bruger vi til at gennem-føre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig. Eksempelvis, hvis du igenem os køber ydelse fra tredjepart (ex. gastest, campingvognsvask etc) Vi vil så oplyse om dit navn, adresse, telefon og email til tredjepartsfirmaet der anvender oplysningerne til at gennemføre aftalen med dig. Hvis du senere ønsker at gøre brug af garantie e.l. vil det typisk medføre at relevante dele af dine kontaktdetaljer, købshistorik samt årsagen til anvendelse af garantibestemmelsen bliver overført til producenten af den vare, garantien angår. En del, men ikke alle, importører og produ-center af vores ydelser og varer er baseret i EU.
 
Hvordan beskyttes dine data?
Vores data opbevares og beskyttes i en cloudløsning, der er baseret i EU. Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.
Guldborg Camping I/S er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Guldborg Camping I/S træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.
Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter ophørt medlemskab eller efter sidste kontakt ved køb af varer eller services.
 
Særligt om cookies
Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du Guldborg Camping I/S brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg. Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning:
 
Dine rettigheder
Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset - eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.
 
Hvis du har spørgsmål til Guldborg Camping I/S behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til Guldborg Camping I/S per telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.
 
Ønsker du efter henvendelse Guldborg Camping I/S at klage over virksomhedens behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.
 

2019 COE Logos white bkg CMYK translations de DE 2x

Anwb

Ring til os

Nærmere oplysninger om tilbud og muligheder på Guldborg Camping: Ring til os på

51 51 77 87

Tilbud på ophold

 

Seniorrabat, DCU-rabat  og andre atraktive tilbud på ophold

Danmark når det er bedst

GULDBORG CAMPING · GULDBORGVEJ 145–147 · DK-4862 GULDBORG
T: +45 51 51 77 87 · E-MAIL: INFO@GULDBORG-CAMPING.DK

For optimalt at designe vores hjemmeside til dig og løbende forbedre den, bruger vi cookies. For yderligere optimal brug af hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Du kan også afvise dem. Ved hjælp af cookies kan vi bestemme, hvilket indhold der er interessant for mine besøgende, og hvilke emner der ikke er. Denne information hjælper os med at gøre vores websted bedre for besøgende i fremtiden, så alle drager fordel af denne analyse. Detaljerede oplysninger findes i databeskyttelseserklæringen på dette websted,